foto: Simon

Torsk - Johnny Priore

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:6010
längd:
fångstplats:Vrak Västkusten
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:
uppdaterad: