foto: Dennis Hermansson

Gädda - Rickard Hermansson

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:7600
längd:111
fångstplats:Vänern
metod:Spinnfiske
bete:Söderjiggen 30cm
fångstdatum:2019-07-02
uppdaterad:2019-07-03 13:22:15