Öring - Gustav Yxell

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:
längd:
fångstplats:Delsjöbäcken
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2019-07-04
uppdaterad: