Större kantnål - Gustav Yxell

art:Större kantnål (Syngnathus acus)
vikt:
längd:
fångstplats:Glassvik
metod:Frilina
bete:Pungräka
fångstdatum:2019-06-07
uppdaterad: