Sandstubb - Gustav Yxell

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Glassvik
metod:Kikfiske
bete:Räka
fångstdatum:2019-06-07
uppdaterad: