Rödspätta - Gustav Yxell

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2017-11-02
uppdaterad: