Randig sjökock - Gustav Yxell

art:Randig sjökock (Callionymus lyra)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2019-06-16
uppdaterad: