Mört - Gustav Yxell

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kalvsjön
metod:Flötmete
bete:Deg
fångstdatum:2019-05-26
uppdaterad: