Fjärsing - Gustav Yxell

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:
fångstplats:Tjuvahålan
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2019-06-25
uppdaterad: