Mindre havsnål - Gustav Yxell

art:Mindre havsnål (Nerophis ophidion)
vikt:
längd:
fångstplats:Västervik
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2019-08-13
uppdaterad:2019-08-15 07:11:13