Gärs - Gustav Yxell

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Nissan
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2019-08-16
uppdaterad:2019-08-18 19:45:31