Gråsej - Nellie Ottosson

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:100
längd:
fångstplats:Skalhamn
metod:Mete
bete:Tångräka
fångstdatum:
uppdaterad: