Bergstubb - Nellie Ottosson

art:Bergstubb (Pomatoschistus pictus)
vikt:5
längd:5
fångstplats:Havsten
metod:Mete
bete:Strandsnäcka
fångstdatum:
uppdaterad:2019-08-20 07:03:23