Solabborre - Martin Ödmar

art:Solabborre (Lepomis gibbosus)
vikt:
längd:
fångstplats:Anneberg
metod:Kikmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-05-25
uppdaterad:2020-05-26 05:23:51