Gråsej - Jerker Vinterstare

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund, Helsinfborg
metod:
bete:
fångstdatum:2018-04-02
uppdaterad: