Id - Jim Larsson

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:1360
längd:
fångstplats:Lidan
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad: