Mört - Jim Larsson

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:380
längd:
fångstplats:Öxneredssjön
metod:Boltmete
bete:Boilie
fångstdatum:2014-08-13
uppdaterad: