Knot - Kjell Svensson

art:Knot (Eutrigla gurnardus)
vikt:475
längd:38
fångstplats:Orust/buvenäs
metod:Havsmete
bete:Räka
fångstdatum:2015-06-28
uppdaterad:2014-05-28 21:02:37