Lake - Kjell Svensson

art:Lake (Lota lota)
vikt:3480
längd:
fångstplats:Äljedammen
metod:Ismete
bete:Sill
fångstdatum:2013-02-08
uppdaterad:2014-05-28 21:14:04