Mal - Kjell Svensson

art:Mal (Silurus glanis)
vikt:
längd:
fångstplats:Ljungby
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2012-09-01
uppdaterad:2014-05-28 21:17:46