Svart smörbult - Kjell Svensson

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:
längd:
fångstplats:Vedhall
metod:Kustmete
bete:Räka
fångstdatum:1980-05-20
uppdaterad:2014-05-28 21:34:33