statistik

de mest vanliga/ovanliga arterna
arti antal artlistor
Abborre62
Berggylta62
Blågylta62
Gråsej62
Makrill62
Mört62
Rödspätta62
Rötsimpa62
Sarv62
Skrubbskädda62
Stensnultra62
Torsk62
Öring62
Benlöja61
Braxen61
Sandskädda61
Sill61
Björkna60
Gädda60
Gärs60
Id60
Regnbåge60
Svart smörbult60
Vitling60
Näbbgädda59
Sutare59
Ål59
Gös58
Karp58
Skärsnultra58
Fjärsing57
Glyskolja57
Knot56
Ruda56
Tånglake56
Elritsa54
Färna54
Lake54
Bleka52
Sandstubb52
Storspigg52
Piggvar51
Svartmunnad smörbult48
Randig sjökock47
Tunga47
Grässnultra46
Oxsimpa46
Sik45
Bergstubb44
Stäm44
Bäckröding43
Lax42
Småspigg42
Paddtorsk41
Guldfisk40
Harr40
Lerstubb40
Sjustrålig smörbult39
Långa38
Kolja37
Pigghaj37
Tångspigg37
Atlantisk bonito36
Röding36
Slätvar35
Tejstefisk35
Tobiskung35
Sandkrypare34
Stensimpa34
Taggmakrill34
Havsabborre33
Mindre kungsfisk33
Större kantnål33
Asp32
Fenknot31
Groplöja30
Lerskädda30
Pirål30
Sjurygg30
Nors29
Vitlinglyra29
Faren26
Vimma26
Gräskarp25
Grönling24
Lubb24
Solabborre24
Havskatt22
Siklöja21
Blåkäxa20
Klorocka20
Femtömmad skärlånga19
Hornsimpa18
Brunsnultra17
Mal17
Tångsnälla17
Bergsimpa15
Skäggtorsk15
Vitrocka14
Blåkäft13
Tjockläppad multe13
Klarbult11
Skarpsill11
Kanadaröding10
Mulle10
Knaggrocka9
Kusttobis9
Större havsnål9
Mindre kantnål7
Nissöga7
Skäggsimpa7
Blåvitling5
Tungevar5
Håkäring4
Bergskädda3
Fyrtömmad skärlånga3
Guldlax3
Indianlax3
Spetsstjärtad smörbult3
Staksill3
Blålånga2
Marulk2
Mindre havsnål2
Trubbstjärtat långebarn2
Tångringbuk2
Ansjovis1
Bergvar1
Havsnejonöga1
Havsål1
Kummel1
Leopardbult1
Majfisk1
Nätmönstrad sjökock1
Rödknot1
Skoläst1
Skärkniv1
Småfläckig rödhaj1
Tunnläppad multe1