statistik

de mest vanliga/ovanliga arterna
arti antal artlistor
Abborre61
Berggylta61
Blågylta61
Gråsej61
Makrill61
Mört61
Rödspätta61
Rötsimpa61
Sarv61
Skrubbskädda61
Stensnultra61
Torsk61
Öring61
Benlöja60
Braxen60
Sandskädda60
Sill60
Björkna59
Gädda59
Gärs59
Regnbåge59
Svart smörbult59
Vitling59
Id58
Näbbgädda58
Skärsnultra58
Sutare58
Ål58
Gös57
Karp57
Fjärsing56
Glyskolja56
Knot55
Ruda55
Tånglake55
Elritsa53
Färna53
Lake53
Bleka51
Sandstubb51
Storspigg51
Piggvar50
Svartmunnad smörbult48
Randig sjökock47
Grässnultra46
Tunga46
Oxsimpa45
Bergstubb44
Sik44
Stäm43
Bäckröding42
Småspigg42
Lax41
Paddtorsk41
Guldfisk40
Lerstubb40
Harr39
Sjustrålig smörbult39
Långa37
Tångspigg37
Kolja36
Pigghaj36
Röding36
Atlantisk bonito35
Slätvar35
Tobiskung35
Sandkrypare34
Stensimpa34
Tejstefisk34
Större kantnål33
Taggmakrill33
Havsabborre32
Mindre kungsfisk32
Asp31
Fenknot31
Groplöja30
Pirål30
Sjurygg30
Lerskädda29
Vitlinglyra29
Nors28
Gräskarp25
Vimma25
Faren24
Grönling24
Solabborre24
Lubb23
Havskatt22
Siklöja21
Blåkäxa20
Klorocka20
Femtömmad skärlånga19
Hornsimpa18
Mal17
Tångsnälla17
Brunsnultra16
Bergsimpa15
Skäggtorsk14
Vitrocka14
Blåkäft13
Tjockläppad multe13
Klarbult11
Skarpsill11
Kanadaröding10
Mulle10
Knaggrocka9
Kusttobis9
Större havsnål9
Mindre kantnål7
Nissöga7
Skäggsimpa7
Blåvitling5
Håkäring4
Tungevar4
Bergskädda3
Fyrtömmad skärlånga3
Guldlax3
Indianlax3
Spetsstjärtad smörbult3
Staksill3
Blålånga2
Marulk2
Mindre havsnål2
Trubbstjärtat långebarn2
Ansjovis1
Bergvar1
Havsnejonöga1
Havsål1
Kummel1
Leopardbult1
Majfisk1
Nätmönstrad sjökock1
Rödknot1
Skoläst1
Skärkniv1
Småfläckig rödhaj1
Tunnläppad multe1
Tångringbuk1