statistik

de mest vanliga/ovanliga arterna
arti antal artlistor
Abborre58
Berggylta58
Gråsej58
Makrill58
Mört58
Rödspätta58
Rötsimpa58
Skrubbskädda58
Stensnultra58
Torsk58
Öring58
Benlöja57
Braxen57
Sandskädda57
Sarv57
Sill57
Blågylta56
Gädda56
Gärs56
Regnbåge56
Svart smörbult56
Vitling56
Björkna55
Id55
Näbbgädda55
Skärsnultra55
Sutare55
Ål55
Fjärsing54
Karp54
Glyskolja53
Tånglake53
Knot52
Ruda52
Färna51
Gös51
Lake51
Elritsa50
Piggvar49
Bleka48
Sandstubb48
Storspigg48
Svartmunnad smörbult45
Tunga45
Grässnultra44
Bergstubb43
Oxsimpa43
Randig sjökock42
Sik41
Stäm41
Paddtorsk40
Småspigg40
Bäckröding39
Lerstubb39
Guldfisk38
Harr37
Lax37
Sjustrålig smörbult37
Tångspigg36
Atlantisk bonito35
Kolja35
Tobiskung35
Långa34
Pigghaj34
Sandkrypare34
Röding33
Slätvar33
Stensimpa33
Större kantnål33
Fenknot31
Mindre kungsfisk31
Tejstefisk31
Havsabborre30
Sjurygg30
Asp29
Groplöja29
Lerskädda29
Pirål29
Taggmakrill29
Nors27
Vitlinglyra27
Gräskarp25
Faren24
Grönling24
Vimma24
Lubb23
Havskatt22
Blåkäxa20
Klorocka20
Siklöja20
Femtömmad skärlånga19
Hornsimpa18
Solabborre18
Mal17
Tångsnälla16
Bergsimpa14
Brunsnultra14
Skäggtorsk14
Tjockläppad multe13
Vitrocka13
Blåkäft12
Klarbult11
Skarpsill11
Kanadaröding10
Kusttobis9
Nissöga7
Skäggsimpa7
Större havsnål7
Blåvitling5
Mulle5
Håkäring4
Knaggrocka4
Tungevar4
Bergskädda3
Fyrtömmad skärlånga3
Guldlax3
Staksill3
Blålånga2
Indianlax2
Marulk2
Spetsstjärtad smörbult2
Ansjovis1
Bergvar1
Havsnejonöga1
Havsål1
Kummel1
Leopardbult1
Majfisk1
Mindre kantnål1
Nätmönstrad sjökock1
Rödknot1
Skoläst1
Skärkniv1
Småfläckig rödhaj1
Tunnläppad multe1