statistik

de mest vanliga/ovanliga arterna
arti antal artlistor
Abborre68
Berggylta68
Blågylta68
Gråsej68
Makrill68
Mört68
Sarv68
Skrubbskädda68
Stensnultra68
Torsk68
Öring68
Benlöja67
Braxen67
Rödspätta67
Rötsimpa67
Sandskädda67
Sill67
Gädda66
Id66
Näbbgädda66
Regnbåge66
Svart smörbult66
Vitling66
Björkna65
Gärs65
Skärsnultra65
Sutare65
Glyskolja64
Gös64
Karp64
Ål63
Fjärsing62
Knot62
Ruda61
Elritsa60
Bleka59
Tånglake59
Färna58
Sandstubb58
Lake57
Storspigg57
Svartmunnad smörbult54
Randig sjökock53
Piggvar52
Stäm52
Grässnultra51
Tunga50
Bergstubb49
Bäckröding49
Sik49
Oxsimpa48
Sjustrålig smörbult47
Guldfisk46
Harr45
Lerstubb45
Röding45
Lax44
Småspigg43
Kolja42
Långa42
Paddtorsk42
Pigghaj40
Sandkrypare37
Tångspigg37
Atlantisk bonito36
Slätvar36
Större kantnål36
Taggmakrill36
Tobiskung36
Mindre kungsfisk35
Stensimpa35
Tejstefisk35
Asp33
Fenknot33
Havsabborre33
Pirål33
Groplöja32
Lerskädda31
Nors31
Sjurygg30
Vitlinglyra30
Gräskarp28
Solabborre27
Faren26
Vimma26
Grönling25
Siklöja25
Lubb24
Havskatt22
Blåkäxa21
Femtömmad skärlånga21
Klorocka20
Mal19
Hornsimpa18
Tångsnälla18
Bergsimpa17
Brunsnultra17
Skäggtorsk16
Kanadaröding14
Vitrocka14
Blåkäft13
Klarbult13
Knaggrocka13
Tjockläppad multe13
Mindre kantnål12
Kusttobis11
Skarpsill11
Större havsnål11
Mulle10
Indianlax9
Nissöga7
Skäggsimpa7
Guldlax6
Håkäring6
Blåvitling5
Tungevar5
Bergskädda4
Fyrtömmad skärlånga3
Mindre havsnål3
Spetsstjärtad smörbult3
Staksill3
Blålånga2
Marulk2
Trubbstjärtat långebarn2
Tångringbuk2
Ansjovis1
Bergvar1
Havsnejonöga1
Havsål1
Kummel1
Leopardbult1
Majfisk1
Nätmönstrad sjökock1
Rödknot1
Skoläst1
Skärkniv1
Småfläckig rödhaj1
Tunnläppad multe1