statistik

de mest vanliga/ovanliga arterna
arti antal artlistor
Abborre57
Berggylta57
Gråsej57
Makrill57
Mört57
Rödspätta57
Rötsimpa57
Skrubbskädda57
Stensnultra57
Torsk57
Öring57
Benlöja56
Blågylta56
Braxen56
Sandskädda56
Sill56
Gädda55
Gärs55
Regnbåge55
Sarv55
Skärsnultra55
Svart smörbult55
Vitling55
Ål55
Björkna54
Id54
Näbbgädda54
Sutare54
Fjärsing52
Glyskolja52
Tånglake52
Färna51
Karp51
Knot51
Ruda51
Gös50
Lake50
Elritsa49
Bleka48
Piggvar48
Storspigg47
Sandstubb46
Grässnultra44
Svartmunnad smörbult44
Tunga44
Bergstubb42
Oxsimpa42
Randig sjökock42
Sik41
Stäm41
Paddtorsk40
Småspigg40
Bäckröding38
Lerstubb38
Guldfisk37
Harr37
Lax37
Atlantisk bonito35
Kolja35
Sjustrålig smörbult35
Tångspigg35
Pigghaj34
Sandkrypare34
Tobiskung34
Långa33
Röding33
Slätvar33
Stensimpa32
Större kantnål32
Fenknot31
Mindre kungsfisk31
Sjurygg30
Tejstefisk30
Asp29
Havsabborre29
Lerskädda29
Taggmakrill29
Groplöja28
Pirål28
Nors27
Vitlinglyra27
Faren24
Gräskarp24
Grönling24
Vimma24
Lubb23
Havskatt21
Blåkäxa20
Klorocka20
Siklöja19
Femtömmad skärlånga18
Hornsimpa18
Mal17
Bergsimpa14
Brunsnultra14
Skäggtorsk14
Tångsnälla14
Tjockläppad multe13
Vitrocka13
Blåkäft12
Skarpsill11
Kanadaröding10
Kusttobis9
Klarbult7
Nissöga7
Skäggsimpa7
Större havsnål6
Blåvitling5
Mulle5
Håkäring4
Tungevar4
Bergskädda3
Fyrtömmad skärlånga3
Guldlax3
Staksill3
Blålånga2
Indianlax2
Knaggrocka2
Marulk2
Spetsstjärtad smörbult2
Ansjovis1
Bergvar1
Havsnejonöga1
Havsål1
Kummel1
Leopardbult1
Majfisk1
Mindre kantnål1
Nätmönstrad sjökock1
Rödknot1
Skoläst1
Skärkniv1
Småfläckig rödhaj1
Tunnläppad multe1