statistik

de mest vanliga/ovanliga arterna
arti antal artlistor
Abborre63
Berggylta63
Blågylta63
Gråsej63
Makrill63
Mört63
Rödspätta63
Rötsimpa63
Sarv63
Skrubbskädda63
Stensnultra63
Torsk63
Öring63
Benlöja62
Braxen62
Sandskädda62
Sill62
Björkna61
Gädda61
Näbbgädda61
Regnbåge61
Svart smörbult61
Vitling61
Gärs60
Id60
Skärsnultra60
Sutare60
Ål59
Fjärsing58
Glyskolja58
Gös58
Karp58
Knot57
Ruda57
Tånglake57
Elritsa55
Färna55
Bleka54
Lake54
Sandstubb53
Storspigg53
Piggvar51
Svartmunnad smörbult49
Grässnultra48
Randig sjökock48
Oxsimpa47
Tunga47
Stäm46
Sik45
Bergstubb44
Bäckröding43
Harr43
Småspigg43
Lax42
Paddtorsk42
Sjustrålig smörbult42
Guldfisk41
Lerstubb41
Kolja39
Långa39
Pigghaj38
Tångspigg37
Atlantisk bonito36
Röding36
Sandkrypare35
Slätvar35
Stensimpa35
Tejstefisk35
Tobiskung35
Mindre kungsfisk34
Större kantnål34
Taggmakrill34
Havsabborre33
Asp32
Fenknot31
Pirål31
Groplöja30
Lerskädda30
Sjurygg30
Nors29
Vitlinglyra29
Faren26
Gräskarp26
Solabborre26
Vimma26
Grönling24
Lubb24
Havskatt22
Siklöja21
Blåkäxa20
Femtömmad skärlånga20
Klorocka20
Hornsimpa18
Brunsnultra17
Mal17
Tångsnälla17
Skäggtorsk16
Bergsimpa15
Vitrocka14
Blåkäft13
Tjockläppad multe13
Knaggrocka12
Kanadaröding11
Klarbult11
Skarpsill11
Större havsnål11
Mulle10
Indianlax9
Kusttobis9
Mindre kantnål8
Nissöga7
Skäggsimpa7
Blåvitling5
Håkäring5
Tungevar5
Bergskädda4
Guldlax4
Fyrtömmad skärlånga3
Spetsstjärtad smörbult3
Staksill3
Blålånga2
Marulk2
Mindre havsnål2
Trubbstjärtat långebarn2
Tångringbuk2
Ansjovis1
Bergvar1
Havsnejonöga1
Havsål1
Kummel1
Leopardbult1
Majfisk1
Nätmönstrad sjökock1
Rödknot1
Skoläst1
Skärkniv1
Småfläckig rödhaj1
Tunnläppad multe1