fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
SillLennart Larsson230BjörköfjordenPimpelSillhäcklaInfo