fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
AbborreDaniel Ståhl1000Dalslands KanalFlötmeteBenlöjaInfo 📷
BenlöjaDaniel StåhlDalslands KanalFlötmeteMaskInfo