fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
SandstubbGustav YxellGlassvikKikfiskeRäkaInfo 📷
Större havsnålGustav YxellGlassvikFrilinaPungräkaInfo 📷
Större kantnålGustav YxellGlassvikFrilinaPungräkaInfo 📷