fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
ÅlRickard Hermansson2350LandsjönBottenmeteMaskInfo 📷
ÅlManfred Isberg1975LandsjönBottenmeteMaskInfo