fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
LerskäddaMartin Ödmar120NidingenHavsfiskePilkInfo
RötsimpaMartin Ödmar650NidingenHavsfiskePilkInfo
VitlingMartin Ödmar651NidingenHavsfiskeUpphängareInfo