fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
GrönlingArvid EnemarNyrebäckenFrilinaMaskInfo
GrönlingGustav YxellNyrebäckenMeteMaskInfo 📷
GrönlingAnders HenrikssonNyrebäckenBottenmeteMaskInfo
GrönlingRickard HermanssonNyrebäckenFrilinaMaskInfo 📷