fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
BenlöjaGustav YxellStora DelsjönFlötmeteVit MaggotInfo 📷
GösLudwig Essén3300Stora DelsjönVertikalJiggInfo 📷
LakeLudwig Essén1250Stora DelsjönVertikalJiggInfo 📷