fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
PigghajGustav NyströmTrubadurenBottenmeteTämligen äcklig SillInfo 📷
PigghajChristian NilssonTrubadurenBottenmeteSillInfo 📷
PigghajKelvin HylenTrubaduren BottenmeteTämligen äcklig SillInfo 📷