fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
IdDaniel StåhlVallgraven, GöteborgBottenmeteMaskInfo
Svartmunnad smörbultGustav NyströmVallgraven, GöteborgBottenmete MaskInfo