85 plus
2017-07-11

Det är väldigt få i Sverige som fångat 85 fiskarter på sportfiskemetoder. Du är en av de få som lyckats!