105 plus
2024-06-12

Du nöjer dig inte med 100 arter utan jagar vidare. 105 olika fiskarter i svenskt vatten är något man knappt trodde var möjligt för ett par år sedan men det har du lyckats med!