90 plus
2022-06-27

Som en av få artfiskare har du lyckats fånga och registrera över 90 arter. Imponerande!