Skäggmesen
2023-07-05

Inte illa pinkat, du har fångat fem arter med skäggtöm. Kan du strunta i sandstubb och odla skäggstubb och nå nästa nivå?