foto: Patrik Andersson

Småspigg - Patrik Andersson

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Bäck, Gråbo
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2014-07-09
uppdaterad:2014-07-09 21:26:52