Elritsa - Anders "Anke" Nilsson

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:4
längd:8
fångstplats:Mörrumsån
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2011-08-03
uppdaterad:2014-07-23 08:02:40