Gräskarp - Anders "Anke" Nilsson

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:8614
längd:87
fångstplats:Bostadammen
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:2012-07-22
uppdaterad:2014-07-23 08:04:59