Gös - Anders "Anke" Nilsson

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:6520
längd:78
fångstplats:Ivösjön
metod:Trolling
bete:Vobbler
fångstdatum:2014-11-08
uppdaterad:2014-07-23 08:06:29