Harr - Anders "Anke" Nilsson

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:550
längd:38
fångstplats:Indalsälven
metod:Flugfiske
bete:Fluga
fångstdatum:2008-06-26
uppdaterad:2014-07-23 08:06:48