Nors - Anders "Anke" Nilsson

art:Nors (Osmerus eperlanus)
vikt:
längd:10
fångstplats:Ivösjön
metod:Pimpel
bete:Maggot
fångstdatum:2011-01-15
uppdaterad:2014-07-23 08:11:48