Näbbgädda - Anders "Anke" Nilsson

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:920
längd:88
fångstplats:Simrishamn
metod:Trolling
bete:Skeddrag
fångstdatum:2011-11-19
uppdaterad:2014-07-23 08:12:07