Ruda - Anders "Anke" Nilsson

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:1720
längd:42
fångstplats:Bostadammen
metod:Bottenmete
bete:Boilie
fångstdatum:2013-07-16
uppdaterad:2014-07-23 08:12:59