Sandkrypare - Anders "Anke" Nilsson

art:Sandkrypare (Gobio gobio)
vikt:32
längd:15
fångstplats:Mörrumsån
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2014-05-22
uppdaterad:2014-07-23 08:14:13