Skrubbskädda - Anders "Anke" Nilsson

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:718
längd:42
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Borstmask
fångstdatum:2014-06-07
uppdaterad:2014-07-23 08:16:22