Storspigg - Anders "Anke" Nilsson

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:3
längd:6
fångstplats:Blekinge skärgård
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2011-06-03
uppdaterad:2014-07-23 08:17:31