Sutare - Anders "Anke" Nilsson

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:2830
längd:54
fångstplats:Herculesdammarna
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:2013-07-16
uppdaterad:2014-07-23 08:18:02