Tunga - Anders "Anke" Nilsson

art:Tunga (Solea solea)
vikt:743
längd:44
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2014-07-11
uppdaterad:2014-07-23 08:19:31