Vimma - Anders "Anke" Nilsson

art:Vimma (Vimba vimba)
vikt:420
längd:35
fångstplats:Mörrumsån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2011-04-30
uppdaterad:2014-07-23 08:20:10