foto: Patrik Andersson

Svartmunnad smörbult - Patrik Andersson

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:60
längd:
fångstplats:Visby
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2013-04-16
uppdaterad: